Only the latest Google Chrome browser is supported at the moment.
Please download and install Google Chrome.
Alternatively, you may proceed to OpenWebRX, but it's not supposed to work as expected.
Click here if you still want to try OpenWebRX.

Tylko przeglądarka Google Chrome jest aktualnie wspierana.
Pobierz i zainstaluj Google Chrome.
Możesz kontynuować pracę z OpenWebRX, ale program może działać nie prawidłowo.
Kliknij turaj jeżeli nadal chcesz otworzyć OpenWebRX.